CONTACT

Mail: eskerex@gmail.com

Mobile phone: 0045 20485676

STUDIO ADDRESS

Fabrikken for kunst og design

Sundholmsvej 46

2300 Copenhagen S

Copenhagen

Att: Eske Rex, Atelier 52