CONTACT

Mail: eskerex@gmail.com
Mobile phone: 0045 20485676

STUDIO ADDRESS

Fabrikken for kunst og design
Sundholmsvej 46
2300 Copenhagen S
Copenhagen
Att: Eske Rex, Atelier 52